Memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - diweddariad am gynllun gwaith

13 Gorff 2016 - 10:55yb

Mae’r papur rhoi trosolwg cyffredinol o’r gwaith archwilio cyfredol a’r gwaith archwilio wedi’i gynllunio a allai gynorthwyo rhaglen y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Gallwch ddarllen rhagor o fanylion yn ein Cynllun Blynyddol 2016-17, yn ogystal â’r blaenoriaethau ar gyfer 2016-17 a thu hwnt.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Cynllun Blynyddol 2016-17
1 Ebr 2016 - 12:01yb

Darganfod dogfennau