Meddylfryd Darbodus a Meddylfryd Systemau yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

16 Maw 2010 - 9:37yb

Meddylfryd Darbodus a Meddylfryd Systemau yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

Comisiynwyd Canolfan Ymchwil Menter Ddarbodus Prifysgol Caerdydd (LERC) i gynnal gwerthusiad o feddylfryd systemau yn y sector cyhoeddus ar ran Swyddfa Archwilio Cymru fel rhan o'i rhaglen sy'n canolbwyntio ar effeithlonrwydd a'r amgylchedd ariannol cyfyngedig yn y sector cyhoeddus.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cynllunio gwaith gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus ar arloesedd ac effeithiolrwydd y bydd yr ymchwil LERC yn hysbysu . Mae'r LERC yn cynnwys tri sefydliad yn y sector cyhoeddus, lle mae ‘meddylfryd systemau’ wedi'i ddefnyddio. Aseswyd y sefydliadau o ran y canlyniadau a gafwyd hyd yma, yn ogystal ag ymchwilio i'r dull gwella a ddefnyddiwyd. 

Hoffen ni gael eich adborth