Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd

14 Gorff 2016 - 12:01yb

Yn ein hadolygiad, archwiliwyd y digwyddiadau a arweiniodd at roi busnes newydd o’r enw Kancoat Ltd, a dderbyniodd becyn o gymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth Cymru, yn nwylo gweinyddwyr.

Mae’r adroddiad yn rhoi disgrifiad ffeithiol o’r prif faterion sy’n gysylltiedig â phecyn cymorth ariannol Llywodraeth Cymru i Kancoat ac yn eu cyflwyno yng nghyd-destun ehangach ymagwedd Llywodraeth Cymru at gefnogi busnesau yng Nghymru.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau