Llythyr Asesiad Gwella 1 2014 Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

14 Awst 2014 - 10:31yb

Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, gyflwyno adroddiad ar waith archwilio ac asesu ynghylch a yw Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (yr Awdurdod) wedi cyflawni ei ddyletswyddau ac wedi bodloni gofynion y Mesur.

 

Mae’r adroddiad yn arolygu os yw’r Awdurdod wedi cyflawni ei ddyletswyddau statudol o ran cynllunio gwella ac yn rhannu safbwyntiau ar gydymffurfiaeth yr Awdurdod ag anghenion i wneud trefniadau i sicrhau gwellhad parhaus, yn seiliedig ar waith a gyflawnwyd hyd yma gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau