Llythyr Archwilio Blynyddol – Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 2015-16

30 Ion 2017 - 2:52yp

Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy'n deillio o gyfrifoldebau statudol Archwilydd Cyffredinol Cymru o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'i chyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

Rhoddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru dystysgrif yn cadarnhau bod archwiliad y cyfrifon wedi ei gwblhau ar 27 Medi 2016.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau