Llythyr Archwilio Blynyddol – Awdurdod Tân ac Achub De Cymru 2015-16

30 Ion 2017 - 3:04yp

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy’n codi o gyfrifoldebau statudol Archwilydd Cyffredinol Cymru o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’i chyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru gofrestr yn cadarnhau bod y gwaith o archwilio’r cyfrifon wedi dod i ben ar 21 Rhagfyr 2016.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau