Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Adolygiad Llywodraethu

5 Rhag 2016 - 12:01yb

Roedd gohebiaeth allanol i’r Archwilydd Cyffredinol yn ystod 2014 a 2015 yn nodi pryderon ynglŷn ag agweddau ar drefniadau arwain a llywodraethu’r Llyfrgell, gan gynnwys tensiynau yn y berthynas â’r staff a chyhoeddusrwydd am bryderon penodol ynglŷn â chanlyniad tribiwnlys cyflogaeth, a ganfu bod dau aelod o staff wedi eu diswyddo’n annheg. 

O ganlyniad, dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol wrth y Llyfrgell, Llywodraeth Cymru a’r Pwyllgor Materion Cyhoeddus yn 2015 y byddai’n cynnal adolygiad o drefniadau llywodraethu’r Llyfrgell.

Canfuwyd, yn dilyn cyfnod anodd rhwng 2013 a 2015, bod y Llyfrgell wedi gwella agweddau pwysig ar ei threfniadau llywodraethu a rheoli, ond bod angen gwneud rhagor o waith er mwyn sicrhau bod gan y Llyfrgell sylfaen gynaliadwy.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau