Hawliau mynediad Archwilydd Cyffredinol Cymru

8 Meh 2018 - 3:09yp

Hawliau mynediad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae hawliau mynediad yr Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig wrth sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cael eu dal yn atebol drwy waith archwilio.

Mae’r daflen hon yn egluro’r hawliau mynediad ac yn mynd i’r afael â rhai cwestiynau cyffredin cysylltiedig. 

Hoffen ni gael eich adborth