Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

5 Tach 2019 - 3:05yp

Gwnaethom archwilio camau gweithredu Llywodraeth Cymru i ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei busnes craidd yn ystod 2018-19.

Daethym i'r casgliad bod Llywodraeth Cymru yn parhau i wreiddio'r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei busnes craidd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau