Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014

7 Gorff 2017 - 12:01yb

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014

Mae’r adroddiad Gweithredu Deddf Cyllid  y GIG yn canolbwyntio ar b’un a yw Llywodraeth Cymru wedi datblygu trefniadau cadarn er mwyn helpu i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) a sicrhau’r manteision bwriadedig.

Yn yr adroddiad hwn rydym wedi defnyddio ein gwaith archwilio lleol i nodi rhai themâu cyffredin ar gyfer meysydd cynllunio a rheoli ariannol ym mhob rhan o’r GIG.

Hoffen ni gael eich adborth