Gwasanaethau Nyrsio Ardal yng Nghymru

7 Rhag 2017 - 10:02yb

Gwasanaethau Nyrsio Ardal yng Nghymru

Rhestr wirio i Aelodau Byrddau

Rydym wedi paratoi rhestr wirio er mwyn cefnogi aelodau byrddau GIG i geisio sicrwydd ynghylch sut mae adnoddau nyrsio ardal lleol yn cael eu rheoli, a’r cynnydd sydd wedi’i wneud i fynd i’r afael ag argymhellion ein harchwiliad lleol.

Hoffen ni gael eich adborth