Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig

13 Tach 2018 - 12:04yb

Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio'r newidiadau yng nghefn gwlad Cymru ac yn edrych ar yr heriau demograffig sy'n wynebu darparu gwasanaethau'r Cyngor mewn cymunedau gwasgaredig

Rydym wedi canfod nad yw cynghorau wedi canfod ffyrdd cynaliadwy o helpu cymunedau gwledig i oresgyn yr heriau y maent yn eu hwynebu. Yr ydym wedi galw ar awdurdodau lleol yng Nghymru i feddwl ac i weithredu'n wahanol er mwyn cynnal gwasanaethau mewn cymunedau gwledig.

 

Hoffen ni gael eich adborth