Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed: Adolygiad Dilynol o Faterion Diogelwch

12 Tach 2013 - 12:00yb

Paratowyd yr adroddiad hwn ar y cyd rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, a chaiff ei gyflwyno gan Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan Ddeddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006.

Er bod Llywodraeth Cymru a’r byrddau iechyd wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran mynd i’r afael â’r materion diogelwch a amlygwyd yn adroddiad 2009, ein casgliad cyffredinol yw bod plant a phobl ifanc yn parhau i wynebu risg oherwydd eu bod yn cael eu derbyn yn amhriodol i wardiau iechyd meddwl oedolion, problemau o ran rhannu gwybodaeth a gweithredu ar ddyletswyddau diogelu, ac arferion anniogel o ran eu rhyddhau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau