Gwasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan i Oriau

12 Gorff 2018 - 1:00yb

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan i Oriau

Mae'r cleifion yn gwerthfawrogi'r gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau ond nid yw'r gwasanaethau hynny'n cyrraedd safonau cenedlaethol. Maent hefyd o dan straen oherwydd problemau'n gysylltiedig â morâl a staffio.

Mae diffyg gwybodaeth yn rhwystro rheolaeth effeithiol ar wasanaethau, ac nid yw gwaith cynllunio'r gwasanaeth y tu allan i oriau wedi'i integreiddio'n briodol â gwasanaethau eraill allweddol. Ceir cyfleoedd am welliannau pwysig yn sgil cyflwyno gwasanaeth 111 newydd, ond ni all hynny ddatrys yr holl broblemau o flaen gwasanaethau y tu allan i oriau.

Hoffen ni gael eich adborth