Gwasanaeth Radioleg - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

7 Gorff 2017 - 3:28yp

Mae’r adroddiad hwn yn rhan o benderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol i gynnal adolygiad o wasanaethau radioleg yn yr holl fyrddau iechyd yng Nghymru.

Er bod y gwasanaeth, ar lefel weithredol, yn cael ei reoli’n dda gyda ffocws strategol, mae’r darparu presennol ac i’r dyfodol yn y fantol oherwydd y cynnydd yn y galw, problemau recriwtio, ôl-waith adroddiadau a thargedau aros nad ydynt yn cael eu cwrdd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau