Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Gwasanaeth Radioleg

12 Maw 2017 - 1:00yp

Mae’r adroddiad hwn yn rhan o benderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol i gynnal adolygiad o wasanaethau radioleg yn yr holl fyrddau iechyd yng Nghymru.

Mae gweithrediadau o ddydd i ddydd yn cael eu rheoli’n dda, ond mae galw cynyddol, heriau sylweddol o ran y gweithlu, cyfarpar sy’n heneiddio a chynllunio strategol gwan yn arwain at ôl-groniadau o adroddiadau a risgiau eraill i’r gallu i gyflawni yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau