Gwaith Dilynol ar yr Arolygiad Arbennig a’r Adroddiadau er Budd y Cyhoedd - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

9 Ion 2015 - 9:22yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi cynnydd y Cyngor ar nifer o argymhellion a wnaed yn yr adroddiad Arolygiad Arbennig a’r Adroddiadau er Budd y Cyhoedd.

Mae’r Cyngor wedi gweithredu’r rhan fwyaf o’n hargymhellion ond mae angen iddo wneud penderfyniad cyfreithlon o hyd ynglŷn â’r lwfansau ar gyfer gwyliau blynyddol a defnyddwyr ceir hanfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau