Graddfeydd ffioedd archwilio ac arolygu llywodraeth leol 2014-15

28 Maw 2014 - 10:35yb

Graddfeydd ffioedd archwilio ac arolygu llywodraeth leol 2014-15

Yn cynnwys graddfeydd ffioedd am archwilio cyfrifon 2013-14 awdurdodau unedol, gwasanaethau tân ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol, comisiynwyr yr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid, cronfeydd pensiwn a chynghorau tref a chymuned.

Mae’r graddfeydd ffioedd am waith archwilio blynyddol mewn cyrff llywodraeth leol yn seiliedig ar ddull cynllunio archwiliadau yn seiliedig ar sero sy’n ystyried amrywiadau o ran risgiau cyrff a archwilir a ffactorau eraill a all effeithio ar allu archwilwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau’n briodol.

Hoffen ni gael eich adborth