Gofal Iechyd Parhaus y GIG - Adroddiad Dilynol

29 Ion 2015 - 12:01yb

Mae’r adroddiad dilynol hwn, a luniwyd gan staff Swyddfa Archwilio Cymru ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, yn archwilio’r canlynol: a sut mae Llywodraeth Cymru, wrth ddiwygio’r Fframwaith GIP, wedi ymateb i’r materion a godwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol a’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Ar y cyfan, canfuom ymateb cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru i lawer o’r materion a godwyd ac i’r argymhellion a wnaed yn flaenorol gan yr Archwilydd Cyffredinol a’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus. Fodd bynnag, er inni weld peth cynnydd, mae gennym bryderon sylweddol o hyd ynglŷn â’r dull o glirio ôl-hawliadau. O’n safbwynt ni, mae angen i Lywodraeth Cymru fabwysiadu rôl gryfach a mwy cyfarwyddol wrth ymdrin â’r byrddau iechyd, er mwyn cyflymu’r gwaith i brosesu ôl-hawliadau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau