Dinas a Sir Abertawe - Adroddiad Gwella Blynyddol yn Cynnwys Adroddiad ar Asesiad Corfforaethol 2014

24 Meh 2015 - 10:02yb

Ceisiodd yr asesiad corfforaethol ateb y cwestiwn canlynol: ‘A all y Cyngor gyflawni ei flaenoriaethau a gwella canlyniadau i ddinasyddion?

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi dod i’r casgliad canlynol: gall y Cyngor ddangos gwelliant mewn amrywiaeth o wasanaethau allweddol ac mae wedi datblygu fframwaith clir ar gyfer rheoli heriau yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau