Datganoli cyllidol yng Nghymru

21 Rhag 2017 - 12:01yb

Datganoli cyllidol yng Nghymru

Diweddariad ar y paratoadau ar gyfer gweithredu

Daethom i’r casgliad fod Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) wedi gwneud cynnydd pwysig yn y rhan fwyaf o’ meysydd, ond eu bod bellach ar gyfnod hanfodol ar gyfer cyflawni prosiectau allweddol yn ystod yr ychydig fisoedd sy’n weddill hyd nes mis Ebrill 2018. Y prif ffocws a’r her yn ystod y cyfnod nesaf hyd nes 1 Ebrill 2018 yw darparu systemau casglu trethi cadarn, gan gynnwys darparu’r systemau digidol a’u profi, a chyhoeddi’r canllawiau y bydd ar gwsmeriaid ACC eu hangen wrth lenwi eu ffurflenni treth, wedi ymgysylltu â’r cwsmer.

Hoffen ni gael eich adborth