Datganiad o gyfrifoldebau - archwilio datganiadau ariannol

20 Rhag 2016 - 11:56yb

Mae’r Datganiad hwn yn manylu ar gyfrifoldebau’r Archwilydd Cyffredinol a chyfrifoldebau’r cyrff mae’n archwilio mewn perthynas ag archwilio datganiadau ariannol.

Mae’r Datganiad hwn yn cefnogi’r Cod Ymarfer Archwilio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau