Datganiad o’r cyfrifoldebau o ran ardystio grantiau

10 Ion 2017 - 3:11yp

Mae’r Datganiad hwn yn amlinellu cyfrifoldebau perthansol yr Archwilydd Cyffredinol, yr archwilwyr sy’n gweithio o dan ei drefniadau ar gyfer ardystio ceisiadau am grantiau a chofnodion sy’n gysylltiedig a hwythau, a’r cyrff sy’n gwborwyo neu sy’n cael y grantiau y mae angen iddynt gael eu hardystio.

Gall fod angen i gyrff sy'n talu grantiau gael ardystiad gan gyfrifydd annibynnol sy'n meddu ar y cymwysterau priodol i ardystio hawliadau cyrff sy'n derbyn grantiau am grantiau neu gymhorthdal, a ffurflenni gwybodaeth ariannol eraill.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau