Datblygu cynaliadwy a gwneud penderfyniadau busnes yn Llywodraeth Cynulliad Cymru

21 Ion 2010 - 9:37yb

Datblygu cynaliadwy a gwneud penderfyniadau busnes yn Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ym mis Mai 2009, cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad Gynllun datblygu cynaliadwy newydd sef Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned. Mae’r adroddiad hwn yn trafod proses
gwneud penderfyniadau Llywodraeth y Cynulliad ynghyd â’r hyn a gyflawnwyd ganddi ym maes datblygu cynaliadwy yn ystod y 10 mlynedd cyn cyhoeddi’r cynllun datblygu cynaliadwy newydd hwn. Gwnaethom ofyn y cwestiwn, ‘A yw proses Llywodraeth y Cynulliad o wneud penderfyniadau busnes yn ategu ei hamcanion datblygu cynaliadwy?’

Gwelsom, er bod cryn dipyn wedi cael ei gyflawni, fod llawer o waith i’w wneud o hyd, cyn i brosesau gwneud penderfyniadau busnes Llywodraeth y Cynulliad ategu uchelgais Llywodraeth y Cynulliad i greu Cymru gynaliadwy mewn ffordd ddigonol. 

 

Hoffen ni gael eich adborth