Datblygiad Cyfoeth Naturiol Cymru

4 Chwef 2016 - 12:01yb

Cwmpas cyffredinol ein gwaith oedd canfod a oes gan CNC drefniadau llywodraethu ar waith sy’n helpu i gyflawni ei brif flaenoriaethau a chanlyniadau, neu a yw’n datblygu trefniadau o’r fath.

Ar y cyfan, rydym wedi dod i’r casgliad bod CNC wedi mabwysiadu dull cadarn a threfnus i sefydlu’r systemau a’r mesurau rheoli allweddol sydd wedi galluogi ei greu’n rhwydd. Mae’r trefniadau hyn wedi helpu i sicrhau dilyniant yn ei weithrediadau er mwyn cyflawni ei flaenoriaethau a chanlyniadau allweddol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau