Darparu Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig: Trosglwyddo Asedau Cymunedol

13 Tach 2018 - 12:12yb

Darparu Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig: Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Mae’r ddogfen hon yn ategu adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018. Mae’n amlygu ac yn crynhoi canfyddiadau’r astudiaeth sy’n ymwneud yn benodol ag achosion o Drosglwyddo Asedau Cymunedol

Mae’r ddogfen hon yn adnodd dysgu ar gyfer awdurdodau lleol i’w helpu i wella’r modd y maent yn ymdrin ag achosion o Drosglwyddo Asedau Cymunedol mewn ardaloedd gwledig, er bod y dulliau a amlygir gennym hefyd yn berthnasol i awdurdodau mewn ardaloedd trefol. Yn yr un modd, mae rhai o’r astudiaethau achos ‘trefol’ sy’n amlygu arfer da, ac a nodir yn yr adroddiad drwyddo draw, yn berthnasol i ardaloedd ‘gwledig’.

Hoffen ni gael eich adborth