Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2015

17 Rhag 2015 - 11:40yb

Ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, mae staff Swyddfa Archwilio Cymru wedi paratoi’r adroddiad hwn er mwyn rhoi darlun o ymateb gwasanaethau cyhoeddus datganoledig i’r heriau y maent wedi bod yn eu hwynebu a’u cynlluniau i fynd i’r afael â’r pwysau yn y dyfodol.

Mae’r adroddiad yn seiliedig ar gyfuniad o ddadansoddiad newydd o wybodaeth gyhoeddedig, arolwg o arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus a’n gwaith archwilio cenedlaethol a lleol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau