Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus

16 Maw 2010 - 9:37yb

Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu eu her fwyaf ers o leiaf genhedlaeth. Dengys y ffigurau yn yr adroddiad hwn bod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn wynebu gostyngiadau sylweddol i'w cyllidebau yn ystod y blynyddoedd nesaf. Bwriad yr adroddiad hwn yw helpu'r gwasanaethau cyhoeddus i ddatblygu'r ymateb
hwnnw, drwy nodi maint yr her sy'n eu hwynebu a'r gwersi allweddol sydd wedi deillio o'n gwaith.

Mae Rhan 1 yn amlygu pa mor ddifrifol yw'r pwysau ariannol a wynebir gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru wrth iddynt brofi'r amodau economaidd mwyaf
anodd ers cenedlaethau. Mae'n ystyried yr heriau allweddol i wasanaethau o ran addasu i doriadau sylweddol mewn cyllidebau. Mae Rhan 2 yn nodi rhai o'r gwersi allweddol o'n gwaith dros y pum mlynedd diwethaf a sut y gallant helpu gwasanaethau cyhoeddus i baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Gan bod ein gwaith yn cwmpasu y rhan fwyaf o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru1, mae Swyddfa Archwilio Cymru mewn sefyllfa unigryw i helpu gwasanaethau cyhoeddus i weithio yn y ffyrdd tra gwahanol a fydd yn ofynnol i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar y cyhoedd ac y maent yn eu haeddu. 

 

Hoffen ni gael eich adborth