Cyrhaeddiad addysgol plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal

22 Awst 2012 - 10:35yb

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar un elfen o gyfrifoldebau'r rhiant corfforaethol: helpu plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal i gyflawni eu potensial addysgol. 

Daethom i'r casgliad bod mentrau gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol wedi cyfrannu at rywfaint o gynnydd ond nad yw llawer o blant sy'n derbyn gofal yn cyrraedd eu llawn botensial o hyd. Mae diffyg amcanion clir a gwendidau mewn cynllunio, rheoli perfformiad a rhianta corfforaethol yn rhwystr i gynnydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau