Cynlluniau dirprwyo Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru

24 Tach 2017 - 8:00yb

Cynlluniau dirprwyo Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae’r cynllun hwn yn egluro sut y caiff swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru (y Bwrdd) eu dirprwyo; ac yn egluro sut y caiff swyddogaethau Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol) eu dirprwyo (fe’i llunir o dan Adran 18 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013).

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau