Cynllun Ffioedd 2014 - Ail ddiwygiad

3 Meh 2014 - 10:59yb

Paratowyd y cynllun ffioedd hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru o dan adran 24 o Ddeddf Archwilio (Cymru) 2013 (y Ddeddf).

Bydd y cynllun ffioedd, ar ôl iddo gael ei gymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol, yn darparu’r sail y bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn ei ddefnyddio i godi ffioedd.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau