Cynllun blynyddol - adroddiad interim 2018-19

26 Hyd 2018 - 3:58yp

Asesiad o’r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Blynyddol 2018-19 rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2018.

Rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2018, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru wedi arfer eu swyddogaethau yn unol â'r weledigaeth a’r amcanion a nodir yn ein Cynllun.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Cynllun Blynyddol 2018-19
4 Ebr 2018 - 11:25yb

Darganfod dogfennau