Cynllun Blynyddol 2017-18

29 Maw 2017 - 4:10yp

Mae'r Cynllun Blynyddol yn cwmpasu ein rhaglenni gwaith ar gyfer 2017-18.

Mae hefyd yn adeiladu ar yr adborth y cawsom gan amrywiaeth eang o randdeiliaid i’r ddogfen ymgynghori ddiweddar Strategaeth ddrafft i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 2017-2020 [PDF 456KB Agorir mewn ffenest newydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau