Cynllun Blynyddol 2015-16

31 Maw 2015 - 9:00yb

Ein Cynllun hwn yn lasbrint o’r modd yr ydym yn cynnig blaenoriaethu ac atgyfnerthu ein rhaglenni gwaith yn ystod 2015-16 ac yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein blaenoriaethau dros y tair blynedd nesaf.

Mae’r Cynllun:

  • yn disgrifio nodau ac amcanion ein gwaith
  • yn disgrifio ein blaenoriaethau wrth gyflawni ein swyddogaethau ar gyfer y cyfnod 2015-2016 a hefyd ar gyfer y cyfnod o dair blynedd rhwng 2015 a 2018
  • yn rhoi manylion yr rhaglen Archwilydd Cyffredinol gynlluniedig o waith archwilio ar gyfer 2015-16
  • yn nodi’r adnoddau sydd ar gael i Swyddfa Archwilio Cymru, ac a allai ddod ar gael iddi, a’r modd y dylid defnyddio’r adnoddau hynny yn ein rhaglenni gwaith, ac
  • yn disgrifio sut y byddwn yn mesur ac yn adrodd ar ein perfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau