Cynllun Blynyddol 2014-15 - adroddiad interim

24 Hyd 2014 - 3:43yp

Cynllun Blynyddol 2014-15 - adroddiad interim

Mae adroddiad interim cynnydd a wnaed gennym yn ystod y chwe mis hyd at 30 Medi 2014 wrth gyflawni ymrwymiadau’r Cynllun Blynyddol.

Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol tuag at gyflawni blaenoriaethau’r Cynllun, ac mae’r holl waith a gynlluniwyd naill ai wedi’i gyflawni neu’n mynd rhagddo yn unol â’r Cynllun.

Hoffen ni gael eich adborth