Cyngor Sir Ynys Môn – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

26 Mai 2017 - 7:00yb

Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer penderfynu ar newidiadau i wasanaethau.

Yn yr adolygiad hwn, daethom i’r casgliad bod trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau yn effeithiol ar y cyfan, ond ei fod yn cydnabod y gellid eu hatgyfnerthu ymhellach. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau