Cyngor Sir y Fflint – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

24 Awst 2017 - 8:00yb

Yn yr asesiad hwn, a gynhaliwyd rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2016, buom yn edrych ar agweddau ar drefniadau penderfynu yng nghyswllt amrywiaeth o gynigion sylweddol i newid gwasanaethau. 

Yn yr adolygiad hwn, casglwyd bod trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau yn effeithiol ar y cyfan, a bod rhai cyfleoedd i atgyfnerthu ei ddull eto. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau