Cyngor Sir y Fflint – Arolwg Sir y Fflint Digidol

13 Mai 2020 - 7:29yp

Fel rhan o raglen waith archwilio 2019-20 yr Archwilydd Cyffredinol, gwnaethom adolygiad diagnostig i ystyried a yw'r Cyngor mewn sefyllfa dda i gyflawni'r uchelgeisiau yn ei strategaeth ddigidol.

Mae gan y Cyngor uchelgais digidol sydd wedi'i ddiffinio'n glir, ac mae'n cydnabod y cyfleoedd i'w wella ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth