Cyngor Sir y Fflint - Adroddiad Gwella Blynyddol Gan gynnwys Adroddiad Asesiad Corfforaethol 2014

11 Maw 2015 - 9:20yb

Mae’r adroddiad hefyd yn cyfeirio at waith arolygiaethau perthnasol Cymru. Mae’r adroddiad yn rhoi crynodeb o’r asesiadau a gynhaliwyd ers i’r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei adroddiad gwella blynyddol diwethaf ym mis Mehefin 2014. Mae hefyd yn cynnwys canfyddiadau Asesiad Corfforaethol yr Archwilydd Cyffredinol, a gynhaliwyd ym mis Medi 2014.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi casglu bod hanes y Cyngor yn awgrymu ei fod yn debygol o ymateb yn gadarnhaol i’r heriau mewnol a’r heriau allanol sylweddol y mae’n eu wynebu, ac o wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus yn 2015-16.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau