Cyngor Sir Penfro – Cynllunion Arbedion

31 Maw 2017 - 9:00yb

Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar ateb y cwestiwn canlynol: A yw trefniadau cynllunio arbedion ariannol y Cyngor yn cefnogi cydnerthedd ariannol?

 

 

Yn yr adolygiad hwn daethom i'r casgliad, er bod y Cyngor yn gwella ei fframwaith cynllunio ariannol, mae'n bosibl na fydd cynlluniau arbedion yn datblygu digon i gefnogi cydnerthedd ariannol yn y dyfodol.

 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau