Cyngor Sir Mynwy - Archwiliad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

27 Meh 2019 - 4:13yp

Fe archwilion ni i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu ystod o opsiynau i wella cludiant gwledig.

Mae’r Cyngor wedi gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu’r cam i ‘ddatblygu ystod o opsiynau i wella cludiant gwledig’ ond mae cyfleoedd i wreiddio’r pum ffordd o weithio ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau