Cyngor Sir Gaerfyrddin – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

5 Medi 2019 - 11:37yb

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau