Cyngor Sir Gâr – Cynllunion Arbedion

31 Maw 2017 - 9:00yb

Canolbwyntiodd yr adolygiad hwn ar ateb y cwestiwn canlynol: A yw trefniadau cynllunio arbedion ariannol y cyngor yn cefnogi cydnerthedd ariannol?

 

Daethom i’r casgliad, er bod gan y Cyngor drefniadau cadarn ar gyfer cynllunio arbedion, sy’n cefnogi cydnerthedd ariannol yn y dyfodol, bod rhywfaint o ddiffyg tryloywder yn yr adroddiadau ariannol o hyd.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau