Cyngor Sir Ceredigion Cyhoeddwyd - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

30 Medi 2014 - 9:38yb

Rydym wedi cyflwyno darlun o’r hyn mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio ei gyflawni, sut mae’n gwneud hynny, a’r cynnydd mae wedi’i wneud ers i’r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei adroddiad blynyddol diwethaf ar welliannau.

Daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad bod y Cyngor yn debygol o wneud trefniadau i sicrhau gwelliannau parhaus ar gyfer 2014-15.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau