Cyngor Sir Ceredigion – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

26 Mai 2017 - 7:00yb

Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer penderfynu ar newidiadau i wasanaethau. 

Mae gan y Cyngor drefniadau llywodraethu clir ar gyfer gwneud penderfyniadau ar newidiadau i wasanaethau ond, yn aml, nid yw cynigion yn cael eu datblygu ar y cyflymder sydd ei angen i gyflawni amserlenni arfaethedig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau