Cyngor Sir Ceredigion – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

24 Gorff 2019 - 9:54yb

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

Mae’r Cyngor yn bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau