Cyngor Sir Caerfyrddin - Adroddiad Asesu Corfforaethol 2015

27 Ion 2016 - 9:00yb

Roedd ein gwaith maes ar gyfer yr Asesiad Corfforaethol yn canolbwyntio ar y graddau y mae trefniadau’n cyfrannu at wella perfformiad gwasanaethau a’u canlyniadau i ddinasyddion. Ceisiai’r asesiad corfforaethol ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Cyngor yn gallu cyflawni ei flaenoriaethau a sicrhau canlyniadau gwell i’w ddinasyddion?’

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi dod i’r casgliadau canlynol: Bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn sicrhau canlyniadau gwell i’w ddinasyddion, gan arddangos uchelgais yn ei weledigaeth, gyda chydarweinyddiaeth a threfniadau llywodraethu mwy cadarn a didwyll. Fodd bynnag, mae rhai dulliau wedi dyddio, a gallent arafu’r cynnydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau