Cyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

31 Maw 2017 - 8:00yb

Yn ystod yr asesiad hwn, a gynhaliwyd rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2016, buom yn edrych ar amryw o gynigion pwysig i newid gwasanaethau ac yn asesu sut yr aeth y Cyngor ati i wneud penderfyniadau ynghylch y rheini.

Yn yr adroddiad hwn, ein casgliad cyffredinol yw bod gan y Cyngor drefniadau llywodraethu effeithiol a chynhwysol ar gyfer penderfynu sut i newid gwasanaethau. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau