Cyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam – Cynllunio Arbedion

31 Maw 2017 - 8:00yb

Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar ateb y cwestiwn canlynol: a yw trefniadau cynllunio arbedion ariannol y cyngor yn cefnogi cydnerthedd ariannol?

Yn yr adolygiad hwn daethom i’r casgliad bod gan y Cyngor ddull cynllunio arbedion effeithiol o hyd, sy’n cefnogi cydnerthedd ariannol yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau