Cyngor Sir Bro Morgannwg – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

21 Gorff 2017 - 9:00yb

Mae pwyslais yr adolygiad hwn ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau: rydym yn diffinio hyn fel unrhyw newid sylweddol, wrth ddarparu gwasanaethau, a/neu ym mhrofiad defnyddwyr gwasanaeth allanol o’r gwasanaethau.

Mae gan y Cyngor fframwaith corfforaethol clir ar gyfer datblygu a phenderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau, a threfniadau effeithiol i gefnogi cyflawniad hynny, yn ogystal â rhai cyfleoedd i gryfhau’r ymgysylltiad â rhanddeiliad. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau